We Activate Tilburg

Active TiSEM

Active TiSEM is de nieuwste partij in de faculteitsraad bij TiSEM. Active TiSEM
vertegenwoordigd de belangen van de actieve student aan de Tilburg School of Economics
and Management. Wij focussen ons vooral op de actieve student, digitalisering en
internationalisering.

Samen met de actieve student werken we er hard aan om de zaken op faculteit TiSEM te
verbeteren. Dit doen we niet alleen door te reageren op raadstukken, maar zelf ook actief
mee te denken over verbeteringen op deze faculteit en daarin actie te ondernemen.
Active TiSEM vindt het belangrijk dat studenten de mogelijkheid en ondersteuning krijgen
om zich optimaal te ontwikkelen binnen en naast hun studie. Dit kan een lidmaatschap zijn
van een studie, sport of studentenvereniging, maar ook actief zijn op het gebied van
arbeidsmarktoriëntatie en ondernemen. Onze belangrijkste doelstellingen zijn het
stimuleren van het actieve studentenleven en het vergroten van de flexibiliteit en
mogelijkheden van het onderwijs. Kijkend naar de kansen die digitalisering biedt, willen we
deze optimaal benutten op het gebied van onderwijs en informatievoorziening.
Ben je verder benieuwd naar wat we precies doen of heb je ideeën om faculteit TiSEM te
verbeteren? Spreek ons gerust een keer aan of neem eens een kijkje op onze facebook of
Instagram (https://www.instagram.com/studentpartyactive.tisem/).