Word Actief Tilburg

Fractie Stimulus – Faculteitsraad TSB

Stimulus is de oudste studentenpartij van de faculteitsraad van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De missie van de partij is het representeren van TSB-studenten, zodat zij zich volledig kunnen ontplooien binnen en buiten hun studie.De fractie werpt een kritische blik op de gang van zaken binnen de faculteit en komt op voor de belangen van studenten. Stimulus zorgt dat zij een stem heeft wanneer het aankomt op het beleid dat faculteitsbreed wordt gevoerd. Zaken waar Stimulus zich mee bezighoudt zijn bijvoorbeeld: Het jaarplan, taal consistentie, een nieuwe master en online / offline tentaminering

Stimulus voert haar missie uit door mensen op een zinvolle manier met elkaar te verbinden. Zo buigen alle studieverenigingen en partijen van TSB zich over belangrijke kwesties tijdens de Faculteit Forum. Daarnaast biedt Stimulus ondersteuning zodat studenten zich tot het uiterste kunnen ontplooien. TSB studenten kunnen met hun faculteit gerelateerde problemen bij ons terecht, en dan gaan we samen een juiste oplossing vinden. Ook streeft Stimulus naar het vergroten van de transparantie binnen de faculteit. Studenten worden bijvoorbeeld altijd op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de faculteitsraad via onze social media. Als laatste focust Stimulus zich op het vergroten en behouden van de kwaliteit van het onderwijs. Zo stellen wij kritische vragen aan het managementteam en proberen wij de arbeidsmarktrelevantie van de opleidingen te verbeteren, zodat studenten beter zijn voorbereid op hun toekomstige baan.

stuwww.nl/stimulus/‎